Mức Khấu Trừ Trong Bảo Hiểm Xe Ô Tô – TIN MỚI NHẤT

Mức Khấu Trừ Trong Bảo Hiểm Xe Ô Tô

Mức Khấu Trừ Trong Bảo Hiểm Xe Ô Tô đóng vai trò quan trọng trong việc xác định phí bảo hiểm và trách nhiệm của người mua bảo hiểm.

Hãy cùng Chuyên Xe Hơi tìm hiểu về mức khấu trừ trong bảo hiểm xe ô tô, bao gồm cách tính mức khấu trừ, vai trò của mức khấu trừ và cách lựa chọn mức khấu trừ phù hợp.

Mức Khấu Trừ Trong Bảo Hiểm Xe Ô Tô là gì?

Mức Khấu Trừ Trong Bảo Hiểm Xe Ô Tô là gì?

Mức Khấu Trừ Trong Bảo Hiểm Xe Ô Tô
Mức Khấu Trừ Trong Bảo Hiểm Xe Ô Tô

Mức khấu trừ bảo hiểm xe ô tô là số tiền mà người mua bảo hiểm phải tự chi trả khi xảy ra tổn thất, trước khi công ty bảo hiểm bắt đầu thanh toán. Mức khấu trừ bảo hiểm xe ô tô được quy định trong hợp đồng bảo hiểm và có thể được thay đổi tùy theo lựa chọn của người mua bảo hiểm.

Mức khấu trừ bảo hiểm xe ô tô có thể được hiểu đơn giản như sau:

 • Người mua bảo hiểm sẽ trả một số tiền cố định cho tổn thất.
 • Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán phần còn lại của tổn thất, sau khi đã trừ đi mức khấu trừ.

Mỗi công ty bảo hiểm sẽ áp dụng mức khấu trừ bảo hiểm xe ô tô tối thiểu khác nhau. Người mua bảo hiểm có thể lựa chọn mức khấu trừ cao hơn nhưng không thể hạ xuống thấp hơn mức tối thiểu do công ty bảo hiểm quy định.

Bạn đang xem Mức Khấu Trừ Trong Bảo Hiểm Xe Ô Tô – TIN MỚI NHẤT trong chuyên mục Giải Đáp của Chuyên Xe Hơi

Ví dụ:

 • Anh A tham gia bảo hiểm ô tô với mức khấu trừ trong hợp đồng là 1 triệu đồng. Khi xe của anh A xảy ra tai nạn và cần sửa chữa với chi phí là 6 triệu đồng, anh A sẽ chi trả 1 triệu đồng và công ty bảo hiểm sẽ chi trả 5 triệu đồng tổn thất còn lại.
 • Chị B tham gia bảo hiểm ô tô với mức khấu trừ trong hợp đồng là 2 triệu đồng. Khi xe của chị B xảy ra tai nạn và cần sửa chữa với chi phí là 7 triệu đồng, chị B sẽ chi trả 2 triệu đồng và công ty bảo hiểm sẽ chi trả 5 triệu đồng tổn thất còn lại.

Các Loại Khấu Trừ Bảo Hiểm Xe ô Tô

Các Loại Khấu Trừ Bảo Hiểm Xe ô Tô
Các Loại Khấu Trừ Bảo Hiểm Xe ô Tô

Có hai loại khấu trừ bảo hiểm xe ô tô chính:

 • Khấu trừ cố định: Là mức khấu trừ được áp dụng cho tất cả các tổn thất, bất kể mức độ nghiêm trọng của tổn thất.
 • Khấu trừ theo phần trăm: Là mức khấu trừ được tính dựa trên giá trị tổn thất.

Người mua bảo hiểm nên cân nhắc lựa chọn mức khấu trừ bảo hiểm xe ô tô phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Mức khấu trừ bảo hiểm càng cao thì phí bảo hiểm càng thấp, nhưng người mua bảo hiểm sẽ phải chi trả nhiều hơn cho tổn thất khi xảy ra.

Mức Khấu Trừ Trong Bảo Hiểm Xe Ô Tô 2024

Cách tính mức khấu trừ trong bảo hiểm xe ô tô

Cách tính mức khấu trừ trong bảo hiểm xe ô tô
Cách tính mức khấu trừ trong bảo hiểm xe ô tô

Mức khấu trừ được tính dựa trên giá trị tổn thất, theo một trong hai cách sau:

 • Khấu trừ cố định: Là mức khấu trừ được áp dụng cho tất cả các tổn thất, bất kể mức độ nghiêm trọng của tổn thất.
 • Khấu trừ theo phần trăm: Là mức khấu trừ được tính dựa trên giá trị tổn thất.

Mức Khấu Trừ Trong Bảo Hiểm Xe Ô Tô 2024

Mức Khấu Trừ Trong Bảo Hiểm Xe Ô Tô 2024
Mức Khấu Trừ Trong Bảo Hiểm Xe Ô Tô 2024

Theo quy định của Bộ Tài chính, mức khấu trừ tối thiểu trong bảo hiểm thân vỏ xe ô tô là:

 • 500.000 đồng/vụ tai nạn (đối với xe không kinh doanh)
 • 1.000.000 đồng/vụ tai nạn (đối với xe kinh doanh)

Cần lưu ý, mức khấu trừ áp dụng cho mỗi “vụ tai nạn“, không phải “mỗi lần sửa xe“. Ngoài ra, người mua bảo hiểm có thể lựa chọn mức khấu trừ cao hơn nhưng không thể hạ xuống thấp hơn mức tối thiểu đã quy định.

Ví dụ thực tiễn

Anh A tham gia bảo hiểm thân vỏ xe ô tô với mức khấu trừ là 1 triệu đồng. Khi xe của anh A xảy ra tai nạn và cần sửa chữa với chi phí là 6 triệu đồng, anh A sẽ chi trả 1 triệu đồng và công ty bảo hiểm sẽ chi trả 5 triệu đồng tổn thất còn lại.

Chị B tham gia bảo hiểm thân vỏ xe ô tô với mức khấu trừ là 10%. Khi xe của chị B xảy ra tai nạn và cần sửa chữa với chi phí là 6 triệu đồng, chị B sẽ chi trả 600.000 đồng và công ty bảo hiểm sẽ chi trả 5.400.000 đồng tổn thất còn lại.

Vai trò mức khấu trừ trong thủ tục bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

Vai trò mức khấu trừ trong thủ tục bảo hiểm thân vỏ xe ô tô
Vai trò mức khấu trừ trong thủ tục bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

Mức khấu trừ đóng vai trò quan trọng trong thủ tục bảo hiểm thân vỏ xe ô tô, cụ thể như sau:

 • Giảm phí bảo hiểm: Mức khấu trừ càng cao thì phí bảo hiểm càng thấp. Điều này là do công ty bảo hiểm sẽ chịu rủi ro ít hơn khi mức khấu trừ cao.
 • Tăng trách nhiệm của người mua bảo hiểm: Mức khấu trừ yêu cầu người mua bảo hiểm phải tự chi trả một phần chi phí tổn thất. Điều này giúp người mua bảo hiểm có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ tài sản của mình.
 • Đơn giản hóa thủ tục bồi thường: Mức khấu trừ giúp đơn giản hóa thủ tục bồi thường. Khi mức khấu trừ thấp, người mua bảo hiểm có thể phải nộp thêm nhiều giấy tờ cho công ty bảo hiểm để được bồi thường.

Lời kết

Mức khấu trừ trong bảo hiểm xe ô tô là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi tham gia bảo hiểm. Người mua bảo hiểm nên hiểu rõ vai trò của mức khấu trừ và lựa chọn mức khấu trừ phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.