Chào mừng bạn đến với website Chuyên Xe Hơi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật dưới đây để hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo quản và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết và liên quan đến dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin khác liên quan đến mục đích sử dụng.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khách hàng và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Thông tin của bạn có thể được sử dụng để gửi thông báo, tin tức và cập nhật về dịch vụ.

Bảo Quản Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ đến khi bạn yêu cầu xoá hoặc không còn cần thiết cho mục đích ban đầu.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý.

Quyền Riêng Tư Của Bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xoá thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

Cập Nhật Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Hãy đảm bảo kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin mới.

Liên Hệ

Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân một cách tận tâm và chặt chẽ.